» Kdo jsme?

Společnost byla založena počátkem roku 1995 za účelem zprostředkování pojištění průmyslových podniků a podnikatelů.

» Co nabízíme?

Kompletní servis převážně v oblasti průmyslového pojištění, tj. sjednání optimálního pojištění provedené výběrem z nabídek několika pojišťoven, následná správa pojistných smluv, zajištění správné a včasné likvidace pojistných událostí včetně běžné poradenské činnosti.

Kolik stojí naše služby?

Zprostředkovatel (makléř, broker) obdrží za výše uvedené činnosti od pojišťovny makléřskou provizi, kterou by jinak za obdobných podmínek získal zaměstnanec či jiný zmocněný zástupce pojišťovny. Zprostředkovatel nemá vůči zákazníkovi žádný nárok na odměnu. Ve vztahu ke klientovi je činnost zprostředkovatele prováděna zdarma.

S kterými pojišťovnami jednáme?

Společnost především spolupracuje (tzn. má uzavřeny rámcové smlouvy o zprostředkování pojištění) s nejvýznamnějšími tuzemskými a zahraničními pojišťovnami působícími na českém pojišťovacím trhu a je schopna zabezpečit nabídku pojištění od jakékoliv pojišťovny, která má povolení k podnikání na území České republiky. Společnost Viktoria Pardubice a.s. je plně nezávislá na všech pojišťovnách, a proto k nim přistupuje a nabízí jejich produkty rovnocenně.

Kdo Vám poskytne o našich službách reference?

V současnosti firma Viktoria Pardubice a. s. nabízí možnosti zajištění zprostředkování optimálního pojištění pro veškeré oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů včetně pojištění státní správy (např. obecní a městské úřady). Je zřejmé, že potřebné podrobnější informace o detailech naší činnosti Vám mohou především poskytnout naši klienti, z nichž přehled největších dále uvádíme.


Pardubický zámek, kolem r. 1925
Pardubický zámek,
kolem r. 1925
(ťukněte na obrázek)

Pardubice, Zámecká ulice, před 1918
Pardubice
Zámecká ulice, před 1918
(ťukněte na obrázek)


Úvod | Kdo jsme | Registrace | Co nabízíme | Kontakty


VIKTORIA PARDUBICE a.s., Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
tel: 466 773 187

kancelář Holice: Palackého 38, 534 01 Holice
tel: 466 681 733,  fax: 466 681 753

e-mail: info@viktoriapce.cz


Copyright by © Viktoria Pardubice a.s., 1999-2010