Kdo jsme?

Vznik činnosti společnosti Viktoria Pardubice a.s. sahá do počátku roku 1995, kdy byla založena divize makléřských služeb Pardubice společnosti Viktoria s. r. o. Semily. Divize makléřských služeb se od počátku zabývala zprostředkováním pojištění pro podnikatelské subjekty převážně z regionu východních Čech a od roku 1996 již po celém území republiky. V závěru roku 1998 se společnost transformovala na akciovou společnost Viktoria Pardubice a. s., aby vyhověla požadavkům nového zákona o pojišťovnictví a připravovaného zákona o zprostředkování pojištění a také, aby splnila podmínky členství v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (AČPM, člen mezinárodní asociace pojistných makléřů BIPAR). Do této prestižní asociace sdružující 25 největších a nejvýznamnějších zprostředkovatelských firem působících v České republice byla přijata v červnu 1999.

Splnění přísných podmínek pro členství v Asociaci českých pojišťovacích makléřů, naše znalosti, doba působení na trhu a naprosto korektní způsob podnikání včetně profesního pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu jsou záruky, které jsou obvyklé v zemích EU. Udělením registrace (po kliknutí se zobrazí dokument) ministerstvem financí splňuje společnost všechna zákonem daná kritéria pro další činnost.

Umístění společnosti v Pardubicích má své opodstatněné důvody. Především se jedná o místo, které je co do vzdálenosti rovnoměrně dostupné po celém území České republiky a současně v Pardubicích jsou zastupitelství (pobočky a agentury) nejvýznamnějších tuzemských a zahraničních pojišťoven z nichž některé mají zde dokonce svá generální ředitelství. Stručně řečeno po Praze jsou Pardubice největším centrem pojišťovnictví. Společnost Viktoria Pardubice a.s. patří mezi středně velké, ryze české makléřské společnosti a velikostí spravovaného portfolia je jednou z největších firem obdobného zaměření působících v regionu východních Čech. Díky době svého trvání a spolupráci s mnoha pojišťovnami si v odborných kruzích vydobyla významné postavení a všeobecnou známost.

Rozvoj firmy Viktoria Pardubice a. s. probíhá velmi obezřetně. Cílem je zabezpečovat služby co nejpečlivěji a nejrychleji tak, aby každý náš klient byl maximálně spokojen s dodanou službou. Po našem vstupu do pojistného vztahu dochází ve většině případů ke snížení cen pojistného, avšak nikoli na úkor kvality, spíše naopak některá opomenutá významná rizika bývají připojištěna. Tato skutečnost je způsobena volbou vhodných metod a nástrojů v pojistných smlouvách, o kterých nebyl klient do doby našeho vstupu obeznámen, a především seriózním a úplným zpracováním všech možných skutečností ovlivňujících výši pojistného. Za nejvýznamnější ukazatel kvality naší práce považujeme skutečnost, že po dobu našeho působení na pojistném trhu se neustále zvyšuje počet našich klientů.

Společnost Viktoria Pardubice a. s. se specializuje především na středně velkou klientelu, která je co se týče kvality a rychlosti pojišťovacích služeb neprávem opomíjena a chybí jí nezávislý odborník v oblasti pojištění, které je dnes bez nadsázky v mnoha případech stále bráno na lehkou váhu.


Pardubice, Zelená brána, před 1912
Pardubice,
Zelená brána, před 1912
(ťukněte na obrázek)

Pardubice, Zámecká ulice, před 1918
Pardubice
Zámecká ulice, před 1918
(ťukněte na obrázek)


Úvod | Kdo jsme | Registrace | Co nabízíme | Kontakty


VIKTORIA PARDUBICE a.s., Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
tel: 466 773 187

kancelář Holice: Palackého 38, 534 01 Holice
tel: 466 681 733,  fax: 466 681 753

e-mail: info@viktoriapce.cz


Copyright by © Viktoria Pardubice a.s., 1999-2010